NYTTÅRSAFTEN:

Den årlige nyttårsfesten på Blå!

Tid, dato og aldersgrenser 22:00 23+
Billetter 200,—

TBA!

Program

desember

januar

februar

mars

april

mai