FOREDRAG PÅ EN MANDAG:

ARKIVVERKET

All makt til ingen! Protest og politisk aktivisme

Time, date & age restrictions 19:00 18+
Tickets Free

Historikere og tidligere aktivister i samtale om protestbevegelser. Hvordan oppstår politisk aktivisme? Hvem blir aktivister? Hvilken betydning har politisk aktivisme for samfunnsdebatten? Historiker Nik Brandal leder en samtale mellom Jorun Gulbrandsen (AKP (m-l)/Rødt), Dag Hotvedt (tidligere husokkupant, Antirasistisk senter og Bellona) og Idar Helle (historiker).

Program

February

March

April

May

December