KONSERT:

Martin Horntveths Gouldian Finch

elektronisk

Time, date & age restrictions 20:00 20+
Tickets Get tickets 250,—

GOULDIAN FINCH

Fremfører ‘Superego’, bestillingsverket for Punktfestivalen.

Musikere:

Ståle Storløkken: Keyboards
Petter Eldh: Bass & MPC
Martin Horntveth: Trommer & elektronikk

Gjester: Vuyo (rap) med fler

Program

May

June

July

August

September

October

November

December

March

May