HVER TIRSDAG: LITTERATUR PÅ BLÅ

UTSOLGT! Et filosofisk blikk på den globale klimakrisen

en samtale om dagens klimautfordringer

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

Høsten 2018 utga filosofen Arne Johan Vetlesen og sosiologen Rasmus Willig boken «Hva skal vi svare våre barn?», et filosofisk kampskrift om miljøkrisen. Her tar forfatterne et oppgjør med enkelte systemfaktorer som hindrer oss i å tenke klart om og reagere på klimaendringene, det de kaller for nåtidens ni «ruser». Blant dem er troen på at redningen finnes i teknologiske fremskritt, overdreven outsourcing i det offentlige og private liv og sosiale medier.

Siden 2012 har Thomas Hylland Eriksen ledet forskningsprosjektet «Overheating: The three crises of globalisation». Prosjektet stiller spørsmålet: I hvilken grad er den moderne verden bærekraftig i relasjon til de tre krisene som utgjør klimaforandringer, den økonomiske sektoren og kulturell identitet, og deres interne dialog? Forskningsprosjektet har ført til utgivelser som «Overheating: An Anthropology of Accelerated Change» (2016) og «Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast» (2018).

Litteratur på Blå inviterer til en samtale om dagens klimautfordringer, en overopphetet verden, FNs klimarapport og utfordringene ved å forsvare dagens klimapolitiske handlinger overfor kommende generasjoner.

I panelet:

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Siste utgivelse «Hva skal vi svare våre barn?» (2018) i samarbeid med Rasmus Willig.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitet i Oslo. Siste utgivelse «Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast» (2018).

Samtalen ledes av Litteratur på Blås redaksjonsmedlem Eirin Andresen Betten.

Program

January

February

March

April

May

December