HVER TIRSDAG:

Litteratur på Blå

Lansering: Tenker hjernen? språk, menneske, teknikk

Time, date & age restrictions 19:00 20+
Tickets 50,—

Litteratur på Blå og Vidarforlaget inviterer til lansering av Arild Utakers nye essaysamling “Tenker Hjernen? språk, menneske, teknikk”. I panelet sitter nevropsykolog og forfatter Ylva Østby, Remi Nilsen fra Le Monde Diplomatique, sosiolog Øyvind Pålshaugen, filosof Amund Børdahl og Arild Utaker.

Boken prøver å si noe om språklighet som et grunnleggende trekk ved vår menneskelige eksistens. Den tar opp sammenhenger mellom språk og tenkning, tenkning og kunnskap, kunnskap og vitenskap, og den knytter språket til kroppen, til øre og øye, hånd og munn, og til eldre og moderne kommunikasjonsteknologier eller «språkteknologier», fra tale til skrift og fra telegraf til telefon. Den gir innsikt i gamle og nye betydninger av grammatikk, logikk, retorikk og etikk, utvikler begreper om teknologi og teknikk, fremhever feiltakelser og ufrivillig viten som veier til sannhet og den snakker om språkets grenser. Ikke minst fører den leseren inn i tankene til noen av dem som har tenkt best om språk.

Velkommen til lansering og samtale om hjernen, språk, sansning og teknologi.

Dørene åpner 19:00. Samtalen begynner 19:30.

Program

January

February

March

April

May

December