VENSTREALLIANSEN INVITERER TIL:

RØD PÅ BLÅ!

Tid, dato og aldersgrenser 13:00 20+
Billetter 150,—

Venstrealliansen inviterer opp til dans på arbeidernes internasjonale kampdag. Vi byr på musikk, mat, appeller og revolusjonær stemning, og som alltid finner festen sted på Blå!

Program

februar

mars

april

mai