KLUBB:

Rave 4 Mental Health

Techno techno techno!

Tid, dato og aldersgrenser 23:00 23+
Billetter 100,—

Linup:
Ute:
22.00 – Kenan

Inne:
23.00 – PERVO
00.00 – Jaw Division
01.00 – Hjernedød
02.00 – MRD

Program

februar

mars

april

mai