UTESERVERINGEN:

VALG 2019

TV-Debatter

Time, date & age restrictions 21:00 All ages
Tickets Free

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes 9. september 2019. Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge. I forbindelse med høstens valgkamp sender vi TV-sendte debatter på Blå! Arrangementene er åpne og gratis for alle. Bruk stemmeretten!

Datoer:
4.september – kl 21:00
6.september – kl 21:00

Program

January

February

March

April

May

December